MiMi Chan – Raphtalia

Yoshinobi – Lisa (Genshin Impact)

Kaya Nilson – Rizu-kyun